Şûranın Amacı ve Hedefleri

Söz konusu program kapsamında gerçekleştirilecek panel ve yuvarlak masa toplantıları ile arı ve arı ürünlerinin tüm yönleri il ele alınması amaçlanmaktadır.
Şura vesilesi ile hem üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalardan elde edilen çıktıların ilgili yurtiçi ve yurtdışı mecralarla paylaşılması hem de ülkemiz ve dünyadaki arıcılık sektörünün tüm yönleriyle ele alınması, arıcılık konusunda özel çalışma gruplarının oluşturulması, kısa, orta ve uzun vadeli strateji hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlanması, sektörün iyileştirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi, paydaş görüş ve önerilerinin alınması, işbirliklerinin geliştirilmesi ile nihayetinde tavsiye kararlarının ortaya çıkması hedeflenmektedir.