Cumhurbaşkanı Yardımcımız

Dr. Cevdet YILMAZ

(T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı)

Türkiye Yüzyılı barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma ile şekillenecektir. Sürdürülebilir bölgesel kalkınma için arıcılık, insan sağlığına, üretime ve ülke ekonomisine katkıları ile kıymetli bir tarımsal faaliyettir. Zengin florası ve coğrafi özellikleriyle ülkemiz, bal üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Arıcılıkta sürdürülebilir üretim yöntemleriyle bilinçli girişimlerin desteklenmesine ve iklim dostu uygulamalara önem vermekteyiz.

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programı kapsamında arıcılık sektörünün gelişmesini teşvik ediyoruz. Bingöl’ün eşsiz doğasında üretilen bal ve bal yan ürünleri için stratejik politikalar, Bingöl Üniversitesi’nin öncülüğünde bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma perspektifiyle geliştirilmektedir. Arıcılıkta verimlilikten ihracata, markalaşmadan yerli türlerin korunmasına pek çok açıdan uzun vadeli politika önerilerinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede yurtiçinden ve yurtdışından uzmanların buluşmasına vesile olacak Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı’na Bingöl’ün ev sahipliği yapması takdire şayandır. Şura ve fuar çıktılarının sürdürülebilir arıcılık faaliyetleri ve bölgesel kalkınma açısından yol gösterici olacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde arıcılık sektörü dâhil olmak üzere tarımı stratejik bir alan olarak görerek Türkiye Yüzyılı’nda desteklemeye devam edeceğiz.