Valimiz

Ahmet Hamdi USTA

(Bingöl Valisi)

Değerli katılımcılar; Bingöl Üniversitesi, her yıl düzenlediği çeşitli etkinliklerle Bingöl’e değer katmaya devam ediyor. Bu yıl üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bal Şûrası ve Fuarı, ülkemizdeki bal üretimi ve tüketimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bingöl, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile bal üretimi için eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Nitekim, aldığı ulusal coğrafi işaret ile bunu tescillemiş olan ve ünü ulusal sınırları aşan Bingöl Balı, Ülkemizin Avrupa Birliği nezdinde Coğrafi İşaret Başvurusu yapılan ilk balı olma özelliğini taşımaktadır. Bal Şûrası ve Fuarı, üreticilerin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımı yapabileceği, sektörün gelişimi için önemli adımlar atılmasının sağlanacağı bir platform sağlayacaktır.

Bal üreticilerini, arıcılıkla ilgilenen öğrencileri, akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve diğer ilgilileri bir araya getirecek olan Bal Şûrası ve Fuarı sayesinde; aktif bir iletişim ve etkileşim ortamı oluşturulacak, üreticilerin sorunları ve ihtiyaçları paylaşılacak, çözüm önerileri raporlaştırılacaktır. Şûra ve Fuar’ın bir diğer önemli amacı; Bingöl’ün bal üretimi ve tüketiminde bir marka haline gelmesini sağlamaktır. Üreticilerin kaliteli bal üretimi yapabilmesi için gerekli eğitim ve desteklerin sağlanması, ürünlerin pazarlanması ve markalaşması için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu sayede, Bingöl Balının kalitesi ve güvenilirliği, yerel ekonomiye katkısı,  ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlığı artacaktır.

Program kapsamında gerçekleştirilecek olan bir diğer önemli etkinlik “5. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali”dir. Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle bu yıl beşincisi düzenlenecek olan kısa film  festivali; ülkemizin sinema alanındaki edinimlerine, akademik çalışmalarına ve festival kültürüne önemli katkılar sunmaktadır. Sanata dair her etkinliğin yarattığı güzellikler gibi kısa film festivalimizin de estetik ve düşünce dünyamızda geniş yankılar uyandıracağına, daha farklı etkinlikler, daha büyük projeler için örnek teşkil edeceğine ve şehrimizin sanat hafızasını zenginleştireceğine yürekten inanıyorum.  

Bingöl’ün doğal güzelliklerinin, kültürünün ve bal üretimi faaliyetlerinin tanıtımına önemli katkılarda bulunacak olan Bal Şûrası ve Fuarı’nın ilimiz ve ülkemiz için en verimli şekilde geçmesini temenni ediyorum.