YÖK Başkanımız

Prof. Dr. Erol ÖZVAR

(Yükseköğretim Kurulu Başkanı)

Yüksek Öğretim Kurulu olarak, üniversitelerimizin toplumun ihtiyaç ve meselelerini misyon edinerek bulundukları bölgelerin kalkınmasında ve gelişiminde öncü ve yönlendirici rol oynamasını hedeflediğimiz  “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında önemli ilerlemeler kaydettik. Bu noktada belirtmek isterim ki, bölgesel kalkınmaya etkin ve verimli şekilde hizmet vermenin dünyada kabul gören tek bir formülü bulunmamaktadır. Bu formül ancak Bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve YÖK’ün yanı sıra illerimizde; Valiliklerimiz, Belediyelerimiz, Kalkınma Ajanslarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın da üniversitelerimize verecekleri destek ve katkılarla ortaya koyulacak bir yol haritası olabilir. Hedeflenen bölgesel çıktılara ulaşılabilmesi için bu dayanışma ve istişare elzemdir.  Devlet kurumlarımızın en kıymetli geleneklerinden biri olan şûralar ise bu aşamada büyük önem arz etmektedir. Şûralar vesilesiyle, devletin ve milletin istikbalini ilgilendiren yüzlerce farklı başlıkta, kendi alanlarında uzman isimler tarafından ortaklaşa görüşler beyan edilmekte ve icraatlar da bu görüşler ışığında gerçekleştirilmektedir. 

Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında Pilot Üniversite misyonunu yüklenen Bingöl Üniversitesi  “Arı ve Arı Ürünleri” alanında ihtisaslaşan tek üniversitemizdir ve başta Bingöl balı olmak üzere arı ve arı ürünlerinin katma değerini arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalarla önemli bir başarı ivmesi yakalamıştır. Yükseköğretim Kurulu olarak, ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak için Bingöl Üniversitesi’nin bu önemli misyonuna destek olmaya ve benzer ihtisaslaşma alanlarında diğer üniversitelerimize öncülük etmeye devam edeceğiz.  Bu minvalde, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Bal Şûrası ve Fuarı” arıcılık ve arı ürünleri sektörünün sürdürülebilirliği ve gelişimi için önemli bir platform sağlayacaktır.

Üreticilerimizden akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarından bürokratlarımıza kadar bal ve diğer arı ürünleri ile ilgili tüm paydaşlarımızı bir çatı altında toplayacak olan “Uluslararası Bal Şûrası ve Fuarı”nın temel amaçları; bilgi paylaşımı ve eğitim, sektörde işbirliği ve paydaş iletişimi sağlamak, bal ve diğer arı ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaşmasını sağlamak, sürdürülebilir bir arıcılık için sektörel politika oluşturmaktır.