Council

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı koordinatörlüğünde ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekleriyle yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı”nın hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşların aktif katılımıyla bal üretimi başta olmak üzere arıcılık alanındaki mevcut durum değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda; sürdürülebilir arıcılıkta kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedefler ve temel sorunlara dair çözümler üretilerek sürdürülebilir arıcılığa yön verecek ulusal politikalar belirlenecektir. Şuramız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Dr. Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar himayelerinde ve Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde 17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.